Παροχές

Αναγωρισμένος και επίσημος συνεργάτης των Πανεπιστημίων Cambridge, Michigan, όπως και της Γαλλικής Ακαδημίας (Institut Francais), συμμετέχουμε στις επίσημες και αναγνωρισμένες από το κράτος εξετάσεις γλωσσομάθειας, με ποσοστό υψηλό, το οποίο μας κάνει υπερήφανους και ευγνώμονες για τη διδασκαλία και τους μαθητές μας! Μοναδικές παροχές και υψηλό επίπεδο σπουδών, διδάσκεται στην τάξη μας, μέσω των διαδραστικών πινάκων.

Είμαστε επίσημο μέλος του Europalso Society. Ενισχύουμε και επενδύουμε στην σωστή γνώση και μάθηση των παιδιών μας.

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις ποιοτικές αλλα και χρηστικές παροχές για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της γνώσης των μαθητών μας!

Διδασκαλία σε αίθουσες με χρήση διαδραστικών πινάκων.

Ενισχυτική διδασκαλία χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Δανειστική βιβλιοθήκη.

Δωρεάν φωτοτυπικό υλικό.

Δωρεάν e-books με εκπαιδευτικό υλικό, αντίστοιχο των διδασκόμενων βιβλίων.

Άνετο, λειτουργικό και κυρίως ασφαλές κτίριο.

Ζεστό και φιλικό περιβάλλον.

Έμπειροι καθηγητές με αγάπη για τα παιδιά και υπευθυνότητα στη δουλειά τους, με συχνή επιμόρφωση και ενημέρωση, για τις τελευταίες διδακτικές εξελίξεις.

Χρήση εκπαιδευτικών μέσων, λογοτεχνικών βιβλίων, περιοδικών, λεξικών και επιπλέον DVD/CD.

Καθηγητές, γονείς και διεύθυνση εργάζονται όλοι μαζί με μοναδικό σκοπό τη σωστή εκμάθηση των ξένων γλωσσών που αποτελούν το εφαλτήριο για το μέλλον των παιδιών μας.