Εκπαίδευση

Διδάσκουμε στην τάξη του 21ου αιώνα. Η νέα τεχνολογία στην διάθεσή των μαθητών μας κάνοντας σωστή χρήση διαδραστικών πινάκων και interactive e-books.

Σε μια εποχή που αναπτύσσεται ραγδαία η σωστή εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι επιτακτική ανάγκη.

Αυτό επιτυγχάνεται πρώτον αναπτύσσοντας την ικανότητα των παιδιών στο να μπορούν να χρησιμοποιούν την γλώσσα σε πραγματικά πλαίσια ζωής και κατ’ επέκταση στην απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (πτυχίων) που θα τους εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Διδάσκουμε ξένες γλώσσες με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να μαθαίνει εύκολα, γρήγορα και για πάντα.

Από τον πρώτο κιόλας χρόνο φοίτησης των μαθητών μας τους εξοικειώνουμε με ευχάριστο και ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο με το speaking και listening έτσι ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, από την αρχή της γνωριμίας τους με τη γλώσσα.

Η διδακτική ύλη προσαρμόζεται στις ανάγκες των τμημάτων μας με ότι πιο καινούργιο και αποδοτικό υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία.

Τα αποτελέσματα μας στις εξετάσεις από τη σύσταση του κέντρου μας μέχρι και σήμερα, ποσοστό επιτυχίας 97-100% σε όλα τα επίπεδα και όλες τις διδασκόμενες γλώσσες, αποδεικνύει περίτρανα την ορθότητα των επιλογών μας όσο αφορά τους καθηγητές, την φιλοσοφία μας, την χρήση όλων των μέσων που χρησιμοποιούμε, καθώς και της μεθοδολογίας μας.

Παρουσίαση των μέσων και του τρόπου διδασκαλίας μας και της μεθοδολογίας μας στους γονείς, από ειδικούς των εκδοτικών οίκων, που επιλέγουμε.

Πτυχία

  • Cambridge (FCE/CPE)
  • Michigan (ECCE-ECPE)
  • ESB (B1-B2-C1)
Institute Français
  • DELF, A1-A2, B1-B2
  • DALF
Goethe Institut
  • FIT 1/A1
  • Zertifikat Deutsch ZD/B1
  • Goethe Zertifikat B2-C1

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Φροντίζουμε το διδακτικό προσωπικό μας να διαθέτει όλες τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένας σωστός εκπαιδευτικός και όχι απλά τα τυπικά προσόντα.

Υψηλή ικανότητα μεταδοτικότητας, αγάπη για τα παιδιά, υπομονή, επιμονή, κατανόηση και διάθεση συνεργασίας με τους μαθητές, είναι κάποια από αυτά.

Συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των καθηγητών μας με σεμινάρια, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, για τις τελευταιες διδακτικες εξελιξεις. (Μεθοδολογίες, βιβλία, τεχνολογικά μέσα).